skip to Main Content

”2019 gjorde jag 94 illustrationer för en specialutgåva av periodiska tabellen. IKEM – Innovations- och kemiföretagen i Sverige – var beställare. Ovanstående representerar Krom

YTTERLIGARE ILLUSTRATIONSUPPDRAG:

Besqab
Brainheart Energy
Birka Cruises
Brandreality

Brandcentric
Cityterminalen
Climate Institute
Glommen Linberg

Greeniron
Handelshögskolan
IKEM
Infogeyzer

Jarla trafikskola
Lantmäteriet
Norrtälje kommun
Regeringskansliet

Polarbröd
Polhem Infra
Östermalms specialistläkare

Back To Top